Można spodziewać się, że miasto mające tak dużą ilość mieszkańców ma barwną historię. W przypadku Łodzi po części jest to prawdą. Jedno jednak wyróżnia to miasto spośród innych – długość historii. Tak naprawdę pierwsze wzmianki o mieście pojawiły się dopiero pod koniec XV wieku, a przez kilkaset lat miasto delikatnie mówiąc – nie miało czym się pochwalić. Rozwijało się spokojnie i stabilnie, jednak trochę wolno. Cały czas było dużą wioską. Dopiero wiek XIX zadziałał jak sprężyna i sprawił, że gospodarka zaczęła się tu intensywnie rozwijać i rozgałęziać na różne dziedziny. Najbardziej jednak popularnym działem był przemysł. Jednak tam gdzie jest przemysł pojawiają się nowe inwestycje i ludzie, dlatego też bardzo szybko zwiększyła się liczba ludności, a baza noclegowa Łodzi dała początki turystycznym aspektom miasta, które obecnie są rozwinięte na wysokim poziomie.

Wspomniane było o tym, że historia miasta nie była specjalnie barwna. To fakt, wydarzenia malowały się tutaj często w czarnych kolorach, które mieszał się z szarościami dymów z fabryk i manufaktur powstałych tu w XIX wieku. Na początku istnienia Łodzi ludzie trudnili się tutaj dosłownie czym się dało, jednak widać było techniczne i wydobywcze zacięcie, dlatego też dominowało kowalstwo i rzemiosło. Bardzo ważne jednak było rolnictwo, ówcześnie podstawa utrzymania tutejszej ludności. Łódź prawa miejskie otrzymała dość późno, bo dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Trudno w to uwierzyć wiedząc, że obecnie liczba mieszkańców to prawie trzysta tysięcy. Jak w przypadku wielu polskich miast, to również znajdowały się bardzo ważne szlaki handlowe, a samo miasto w pewnym okresie było jednym wielkim bazarem. Jednak odpito tą łatkę, kiedy zaczęto tworzyć tu fabryki odzieży i przemysłowe manufaktury. Handel i rozwój gałęzi gospodarki doprowadził do bardzo szybkiego powiększania się liczby mieszkańców i rozrostu miasta pod względem terytorialnym. Zaczęły powstawać pierwsze łódzkie noclegi. Nie wiadomo, na jakim poziomie mogłoby być to miasto gdyby nie najazdy szwedzkie, które je spustoszyły i zdegradowały po poziomu wioski. Jednak podobne dylematy można byłoby rozwijać przy każdym polskim mieście, bo w sumie każde z nich ucierpiało wskutek jakieś wojny czy konfliktu.